ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,941 32.92 31,865 33.27 31,012 32.69 29,679 31.5
اوراق 57,551 57.51 59,464 62.08 61,837 65.18 61,411 65.19
وجه نقد 9,126 9.12 3,838 4 1,268 1.33 1,273 1.35
سایر دارایی ها 443 0.44 604 0.63 740 0.78 1,830 1.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 32,949 32.92 31,866 33.27 31,012 32.69 29,679 31.5
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi