اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 899,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,078,266,642
قیمت صدور هر واحد (ریال): 932,864
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 929,611
قیمت آماری هر واحد (ریال): 929,611
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/10
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 932,864 929,611 0 0 100,126 0 0 100,126 93,078,266,642
  2 1397/02/02 936,911 933,649 0 0 100,126 0 0 100,126 93,482,578,828
  3 1397/02/01 942,431 939,145 0 0 100,126 0 0 100,126 94,032,815,941
  4 1397/01/31 943,014 939,748 0 0 100,126 0 0 100,126 94,093,186,888
  5 1397/01/30 942,988 939,721 0 0 100,126 0 0 100,126 94,090,542,859
  6 1397/01/29 942,962 939,695 0 0 100,126 0 0 100,126 94,087,904,437
  7 1397/01/28 943,989 940,591 0 0 100,126 0 0 100,126 94,177,634,867
  8 1397/01/27 944,717 941,325 0 0 100,126 0 0 100,126 94,251,094,641
  9 1397/01/26 940,402 937,048 0 0 100,126 0 0 100,126 93,822,880,868
  10 1397/01/25 927,682 924,388 0 0 100,126 0 0 100,126 92,555,276,704
  11 1397/01/24 927,665 924,371 0 0 100,126 0 0 100,126 92,553,572,437
  12 1397/01/23 927,648 924,354 0 0 100,126 0 0 100,126 92,551,872,728
  13 1397/01/22 927,631 924,337 0 0 100,126 0 0 100,126 92,550,177,577
  14 1397/01/21 925,279 921,983 0 0 100,126 0 0 100,126 92,314,470,552
  15 1397/01/20 932,128 928,805 0 0 100,126 0 0 100,126 92,997,565,002
  16 1397/01/19 937,832 934,438 0 0 100,126 0 0 100,126 93,561,556,530
  17 1397/01/18 940,826 937,410 0 0 100,126 0 0 100,126 93,859,067,976
  18 1397/01/17 940,532 937,109 0 0 100,126 0 0 100,126 93,829,008,780
  19 1397/01/16 940,516 937,094 0 0 100,126 0 0 100,126 93,827,433,339
  20 1397/01/15 940,500 937,078 0 0 100,126 0 0 100,126 93,825,862,455
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi