صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۲۷۱۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۷,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۲,۵۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۱۳,۱۲۶,۶۲۷,۹۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۲۱,۳۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۹۸,۵۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۹۸,۵۵۹
تاریخ انتشار
1398/04/24
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نوع صندوق
بازارگردانی اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۱۲۱,۳۸۵ ۲,۰۹۸,۵۵۹ ۰ ۱۴,۷۲۴ ۷۷۴,۹۳۸ ۰ ۰ ۳۸۷,۴۶۹ ۸۱۳,۱۲۶,۶۲۷,۹۳۱
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۲۴۵,۱۰۹ ۲,۲۲۰,۳۱۸ ۰ ۰ ۷۴۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۷۴۵ ۸۲۷,۶۱۲,۴۸۷,۷۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۲۲۵,۶۴۶ ۲,۲۰۱,۰۳۵ ۰ ۰ ۷۴۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۷۴۵ ۸۲۰,۴۲۴,۶۰۸,۳۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۳۵۷,۶۰۲ ۲,۳۳۱,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۴۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۷۴۵ ۸۶۹,۲۳۷,۰۷۹,۶۲۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۳۵۷,۷۸۸ ۲,۳۳۲,۱۷۴ ۰ ۱۵,۵۲۲ ۷۴۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۷۲,۷۴۵ ۸۶۹,۳۰۶,۳۴۶,۳۲۸
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۳۴۸,۴۵۹ ۲,۳۲۱,۷۳۳ ۰ ۰ ۷۱۴,۴۴۶ ۰ ۰ ۳۵۷,۲۲۳ ۸۲۹,۳۷۶,۴۰۱,۷۴۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۵۱۵,۷۵۲ ۲,۴۸۷,۷۳۲ ۰ ۰ ۷۱۴,۴۴۶ ۰ ۰ ۳۵۷,۲۲۳ ۸۸۸,۶۷۵,۰۹۰,۰۱۷
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۶۳۱,۹۱۱ ۲,۶۰۵,۷۰۵ ۰ ۲۳,۷۹۲ ۷۱۴,۴۴۶ ۰ ۰ ۳۵۷,۲۲۳ ۹۳۰,۸۱۷,۷۵۵,۱۶۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۴۹۳,۶۷۰ ۲,۴۶۷,۰۴۴ ۰ ۰ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۸۲۲,۵۸۸,۸۷۹,۲۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲,۴۷۲,۸۷۴ ۲,۴۴۸,۹۵۴ ۰ ۰ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۸۱۶,۵۵۷,۱۶۵,۸۲۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲,۳۶۷,۰۴۰ ۲,۳۴۴,۲۶۷ ۰ ۰ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۷۸۱,۶۵۱,۴۲۹,۰۷۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲,۳۶۷,۲۰۷ ۲,۳۴۴,۴۳۴ ۰ ۰ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۷۸۱,۷۰۷,۰۲۱,۱۹۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲,۳۶۷,۳۷۳ ۲,۳۴۴,۶۰۱ ۰ ۰ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۷۸۱,۷۶۲,۶۱۳,۴۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲,۴۱۶,۹۷۱ ۲,۳۹۴,۳۲۱ ۰ ۴۳,۴۴۷ ۶۶۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۳۳۳,۴۳۱ ۷۹۸,۳۴۰,۶۹۰,۲۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲,۴۵۲,۹۷۰ ۲,۴۲۷,۲۲۱ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۰۳,۸۵۵,۳۱۱,۸۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲,۴۶۱,۸۵۴ ۲,۴۳۶,۱۰۲ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۰۶,۴۳۰,۶۴۳,۲۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲,۴۷۷,۷۱۶ ۲,۴۵۱,۷۵۳ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۱۰,۹۶۹,۲۵۷,۲۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲,۴۷۷,۹۰۶ ۲,۴۵۱,۹۴۳ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۱۱,۰۲۴,۱۷۸,۸۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲,۴۷۸,۰۹۵ ۲,۴۵۲,۱۳۲ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۱۱,۰۷۹,۱۰۰,۶۲۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۲,۴۷۸,۲۸۵ ۲,۴۵۲,۳۲۲ ۰ ۰ ۵۷۹,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۹۸۴ ۷۱۱,۱۳۴,۰۲۲,۵۴۵